Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • psl
  • wielkopolskie


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2242 i 2801). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Koleżanki i Koledzy Posłowie! Panie Ministrze! Mówimy tutaj na tej sali o tych minimalnych krokach czy dużych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-23 17:27

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2774). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Polskiego Stronnictwa Ludowego oświadczam, że będziemy głosowali za przyjęciem ustawy o zmianie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-14 15:16

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2782). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Posłowie! Panie Ministrze! Jest mi niezmiernie miło, że mogę zaprezentować stanowisko klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-12 20:21

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 26 września 2014 roku.

29 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wraz z propozycjami zmian (druk nr 2454) oraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 2640). Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Z upoważnienia Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-29 11:54

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 25 września 2014 roku.

23 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2710). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-29 07:54

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 25 września 2014 roku.

22 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2707). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Wyrażając zadowolenie z tego projektu ustawy, nie tylko w swoim własnym imieniu, ale myślę, że i tych,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-28 22:51

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druki nr 2683 i 2732). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! W związku z tym, że moi poprzednicy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-27 17:50

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin (druki nr 2689 i 2729). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Pani Minister! Zgłoszone poprawki wynikają z potrzeb stosowanych technologii. Była tu mowa o tym, że koszty tłumaczeń z języka... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-27 17:28

Zobacz także:Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 11 września 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci Augusta Cieszkowskiego w 200. rocznicę Jego urodzin (druki nr 2712 i 2717). Poseł Stanisław Kalemba:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego z dużym zadowoleniem przyjmie omawiany projekt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-18 09:34

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 11 września 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Myślę, że debata jest owocna. W debacie zabrało głos 40 posłów, temat jest trafiony. Jako wnioskodawcy zdajemy sobie sprawę z tego, że ta debata zapewne przyczyni się do lepszego tworzenia prawa w tej dziedzinie.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-17 10:44

Zobacz także: