Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • psl
  • wielkopolskie


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (druk nr 2848). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Przed chwilą słyszeliśmy: było źle, jest źle, będzie źle, a może jeszcze gorzej. Ja twierdzę: było nie tak dobrze, jest nieźle, będzie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 17:51

Zobacz także:Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 26 listopada 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-30 15:57

Zobacz także:Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2014 roku.

24 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2374 i 2842). Poseł Stanisław Kalemba:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Trzeba znać historię ruchu ludowego, żeby się o nim wypowiadać. Byliśmy PSL-em, kiedy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-16 10:21

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

30 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druki nr 2890 i 2891). Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego oświadczam, że będziemy głosowali za przyjęciem w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-15 14:08

Zobacz także:Eugeniusz Tomasz Grzeszczak, Mieczysław Marcin Łuczak- pytanie z 6 listopada 2014 r.

12 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Mieczysław Marcin Łuczak:     Dziękuję.     Wielce Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Samorząd - to tu zaczyna się Polska. Samorząd to jest coś w kraju, to jest mała ojczyzna. Funkcjonowanie samorządu jest uzależnione od środków inwestycyjnych i należy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-15 09:30

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 05 listopada 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie ustanowienia dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka (druki nr 2813 i 2871). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zaskoczyła mnie troszeczkę kolejność...... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-13 21:57

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 2812 i 2823). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-26 12:24

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2782 i 2820). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Panie, Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Mieliśmy tu wystąpienia w nawiązaniu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-25 12:01

Zobacz także:Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druki nr 2542 i 2798). Poseł Stanisław Kalemba:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Mam przyjemność zająć stanowisko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-23 22:10

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druki nr 2606 i 2800). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej do spraw... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-23 20:34

Zobacz także: