Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • psl
  • swietokrzyskie
  • video


Poseł Marek Gos - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

28 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (druki nr 2834 i 2883). Poseł Marek Gos:     Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawić stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-15 11:53

Zobacz także:Poseł Jarosław Górczyński - Wystąpienie z dnia 05 listopada 2014 roku.

Sekretarz Poseł Jarosław Górczyński:     Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:     - Etyki Poselskiej - godz. 9.30,     - Infrastruktury - godz. 9.30,     - Sprawiedliwości i Praw Człowieka - godz. 9.30,     - Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych - godz. 9.30,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-07 15:05

Zobacz także:Poseł Marek Gos - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.

25 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (druki nr 2748 i 2837). Poseł Marek Gos:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Mam zaszczyt odnieść się w swoim... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-26 11:54

Zobacz także:
Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 10 października 2014 roku.

25 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku (druk nr 2545) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2728). Poseł Mirosław Pawlak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-12 17:30

Zobacz także:Poseł Jarosław Górczyński - Wystąpienie z dnia 10 października 2014 roku.

Sekretarz Poseł Jarosław Górczyński:     Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:     - do Spraw Unii Europejskiej - bezpośrednio po zakończeniu głosowań,     - Finansów Publicznych - bezpośrednio po zakończeniu głosowań - ok. godz. 12.15.     Uprzejmie informuję, że bezpośrednio po... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-12 12:09

Zobacz także:Poseł Marek Gos - Wystąpienie z dnia 01 października 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poseł Marek Gos:     Szanowna Pani Marszałek! Pani Premier! Wysoki Sejmie! Nie chcę wracać do tych deklaracji złożonych przez panią premier. One zostały ocenione przez naszych przedstawicieli w wystąpieniach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-02 10:13

Zobacz także:Poseł Jarosław Górczyński - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007 r. (druki nr 2681 i 2722). Poseł Jarosław... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-27 21:22

Zobacz także:Poseł Jarosław Górczyński - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie uchwały w sprawie ludobójstwa dokonywanego na chrześcijanach, jazydach, Kurdach oraz innych mniejszościach religijnych i etnicznych przez organizację terrorystyczną tzw. Islamskie Państwo (ISIS) na obszarze północnego Iraku i Syrii (druki nr 2696 i 2721). Poseł Jarosław Górczyński:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-27 20:28

Zobacz także:Poseł Jarosław Górczyński - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (druki nr 2515 i 2701). Poseł Jarosław Górczyński:     Szanowna Pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-26 08:09

Zobacz także: