Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • psl
  • swietokrzyskie
  • video


Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (druki nr 2684, 2684-A i 3266). Poseł Mirosław Pawlak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Pochylamy się dzisiaj nad sprawozdaniem Komisji Spraw Wewnętrznych, którego celem jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-11 11:27

Zobacz także:Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2014/335/UE, Euratom) Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 20:03

Zobacz także:Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-23 10:28

Zobacz także:Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Sarajewie dnia 4 czerwca 2014... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-08 16:42

Zobacz także:Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 17:39

Zobacz także:Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r. (druki nr 3054 i 3121).... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-24 21:00

Zobacz także:Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r. (druki nr 3054 i 3121).... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-24 20:28

Zobacz także:Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2356 i 3118). Poseł Mirosław Pawlak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Mam kilka pytań dotyczących procedowanej ustawy. A mianowicie czy pod... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-24 07:54

Zobacz także:Stanisław Wziątek, Marek Gos, Jan Szyszko, Tomasz Kulesza, Edward Siarka - konferencja z 20 lutego 2015 r.

Konferencja prasowa - Prezentacja nowej inicjatywy poselskiej ws. rozwiązania problemu szkód łowieckich Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa Stanisław Wziątek, Marek Gos, Jan Szyszko, Tomasz Kulesza, Edward Siarka (Prezydium Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa) Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-20 13:18

Zobacz także:Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 17:55

Zobacz także: