Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • psl
  • swietokrzyskie
  • video


Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

25 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3433). Poseł Mirosław Pawlak:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Kolejny już raz Wysoka Izba pochyla się nad nowelizacją ustawy z dnia 13 czerwca 2003... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-20 10:57

Zobacz także:Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3230 i 3468). Poseł Romuald Garczewski:     Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 09:17

Zobacz także:Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druki nr 3361 i 3456). Poseł Romuald Garczewski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego mam przyjemność przedstawić stanowisko wobec senackiego projektu ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-18 21:10

Zobacz także:Poseł Romuald Garczewski - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych (druki nr 3384 i 3446). Poseł Zbigniew Babalski:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z przykrością chcę powiedzieć, że ostateczne stanowisko klub Prawa i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-18 13:43

Zobacz także:Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (druki nr 3151 i 3418). Poseł Mirosław Pawlak:     Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Nie będę używał sformułowań ˝wyście˝, ˝myśmy˝. Po prostu zabiorę głos w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-15 13:57

Zobacz także:Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 15 maja 2015 roku.

29 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2014 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 3304) wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych (druk nr 3349). Poseł Mirosław Pawlak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Przypadł mi w udziale zaszczyt zaprezentowania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-20 21:48

Zobacz także: