Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • polskiestronnictwoludowe
  • wielkopolskie
  • wystapienia


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 156 i 164). Poseł Piotr Walkowski:     Pani Marszałek! Koleżanki i Koledzy Posłowie! Panowie Ministrowie! Przede... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-30 22:52

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 120). Poseł Piotr Walkowski:     Pani Marszałek! Koleżanki, Koledzy Posłowie! Pani Minister! Tak przysłuchiwałem się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-29 09:06

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji w polskiej służbie zdrowia związanej z nowymi zasadami refundowania leków. Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Na początku lekarz rodzinny miał umowę zapewniającą ciągłą opiekę nad pacjentem przez 24 godziny. Obecnie nie ma nawet ustalonego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-28 19:00

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. Poseł Sprawozdawca Piotr Walkowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Państwo Ministrowie! Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przeprowadziła... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-16 23:15

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. Poseł Piotr Walkowski:     Szanowni państwo, nie jestem specjalistą od podatków. Jak będzie w wypadku 50 m2 powierzchni, to zależy od specyfiki produkcji. Są... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-16 23:15

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. Poseł Piotr Walkowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Państwo Ministrowie! Pytanie, które zadał pan poseł Roman Ajchler - czy płatnicy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-16 23:15

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (druki nr 103 i 125). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-15 20:51

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (druki nr 103 i 125). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Kolego Romanie oraz pozostałe Koleżanki i Koledzy Posłowie! Państwo Ministrowie! Chciałbym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-15 20:51

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (druki nr 103 i 125). Poseł Sprawozdawca Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Projekt ustawy omawiany podczas posiedzenia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-15 20:51

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 101 i 107). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Koleżanki i Koledzy Posłowie! Panowie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-14 21:26

Zobacz także: