Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • polskiestronnictwoludowe
  • wielkopolskie
  • wystapienia


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 11 kwietnia 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druki nr 248 i 260). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Najpierw muszę ustosunkować... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-14 23:05

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 11 kwietnia 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druki nr 248 i 260). Poseł Sprawozdawca Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W dniu 27 marca br.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-14 23:05

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 11 kwietnia 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druki nr 248 i 260). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Rzeczywiście kończy się pewien... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-14 23:05

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druki nr 258 i 269). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego informuję, że sprawozdanie Komisji Infrastruktury, zawarte w druku nr 269, dotyczące poselskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 21:01

Zobacz także:Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (druki nr 232 i 259). Poseł Stanisław Kalemba:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 21:01

Zobacz także:Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (druki nr 232 i 259). Poseł Sprawozdawca Stanisław Kalemba:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 21:01

Zobacz także:Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (druki nr 232 i 259). Poseł Stanisław Kalemba:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 21:01

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (druki nr 205 i 267). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 21:01

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 28 marca 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 192 i 252). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-29 16:54

Zobacz także:Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez Radę Ministrów dokument: Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa i rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. (druk nr 98) wraz ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (druk nr 219). Poseł Stanisław Kalemba:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58

Zobacz także: