Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • polskiestronnictwoludowe
  • wielkopolskie
  • wystapienia


Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 10 maja 2012 roku.

14 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec byłych posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej skazanych w procesie brzeskim za działalność na rzecz demokratycznego Państwa Polskiego (druk nr 363). Poseł Stanisław Kalemba:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-15 09:14

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 10 maja 2012 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druki nr 364 i 373). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego oświadczam, że będziemy głosowali zgodnie ze sprawozdaniem Komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-15 09:14

Zobacz także:Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 10 maja 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Stanisław Kalemba:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Sądzę, że ta debata idzie w dobrym kierunku. Wszystkim nam, bez względu na przynależność, zależy na tym, żeby to europejskie święto sportu i europejskiej piłki nożnej i w Polsce, i na Ukrainie wypadło... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-15 09:14

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 120 i 357). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Pani Minister! Mam przyjemność w imieniu klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-11 14:52

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-11 14:52

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 329 i 369). Poseł Piotr Walkowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z uwagi na to, że pan minister nie jest chyba członkiem PSL, więc nie będzie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-11 14:52

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

14 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-29 23:31

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 313 i 334). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-29 23:31

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 329). Poseł Piotr Walkowski:     Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Panowie Ministrowie! Jako poseł z PSL odpowiem koledze od razu, że dowiedziałem się w momencie exposé... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-29 23:31

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 329). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Każdy ma swoje 5 minut - mnie zostały około 2 minuty. Ale myślę, że w tak ważnej debacie dobre... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-28 22:32

Zobacz także: