Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • polskiestronnictwoludowe
  • wielkopolskie
  • wystapienia


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 15 czerwca 2012 roku.

22 punkt porządku dziennego: Informacja ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej na temat realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ˝Program ochrony brzegów morskich˝ w 2011 r. (druk nr 305) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 359). Poseł Józef Racki:     Pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-17 21:41

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 14 czerwca 2012 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 445 i 468). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego rekomenduje poprawki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-17 09:28

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (druki nr 408 i 422). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Koleżanki i Koledzy Posłowie! Panie Ministrze! W imieniu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-16 07:18

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 25 maja 2012 roku.

27 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez prezesa Rady Ministrów ˝Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030˝ (druk nr 169) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 307). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-29 00:19

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 25 maja 2012 roku.

27 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez prezesa Rady Ministrów ˝Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030˝ (druk nr 169) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 307). Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Wysoka... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-29 00:19

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 25 maja 2012 roku.

26 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 oraz z wykonanych działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM (marzec 2011 r. - styczeń 2012 r.) (druk nr 291) wraz ze stanowiskiem Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (druk nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-29 00:19

Zobacz także:Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 24 maja 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Stanisław Kalemba:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Nie ma co ukrywać, że ocena znacznej części Polaków dotycząca naszego udziału w Afganistanie, naszej misji, była i jest krytyczna. Trzeba bardzo pozytywnie przyjąć tę informację ze szczytu NATO w Chicago,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-26 23:11

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 23 maja 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 376). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-26 10:46

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 23 maja 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (druk nr 382). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Szanowne Panie i Szanowni Panowie Posłowie! Panie Ministrze! W imieniu klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-26 10:46

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 10 maja 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (druki nr 170 i 338). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Szanowne Panie Posłanki! Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Myślę, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-15 09:14

Zobacz także: