Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • polskiestronnictwoludowe
  • wielkopolskie
  • wystapienia


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 11 września 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy Kodeks morski (druk nr 663). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt odnieść się do rządowego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-13 07:45

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 11 września 2012 roku.

2, 3 i 4 punkt porządku dziennego:    2. Informacja prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o działalności Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2009 r. - 31 grudnia 2009 r. (druk nr 65) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 173).    3. Informacja prezesa Instytutu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-12 22:22

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druki nr 319 i 625). Poseł Piotr Walkowski:     Pani Marszałek! Szanowne Koleżanki i Koledzy! Pani Minister! Odniosę się do prac komisji i do stwierdzeń, które przed chwilą słyszałem. Akurat byłem na sali, więc... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-08-31 00:13

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Informacja rządu na temat realizacji zadań związanych z dystrybucją pomocy społecznej przez szkoły i socjalnej funkcji szkoły (druk nr 658). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Dyskutujemy nad informacją rządu na temat zadań związanych z dystrybucją pomocy społecznej przez szkoły i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-08-31 00:13

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (druki nr 454 i 588). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do rządowego projektu ustawy o Państwowej Komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-26 23:03

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druki nr 534 i 585). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-26 23:03

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (druki nr 427 i 587). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-26 23:03

Zobacz także:Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 13 lipca 2012 roku.

14 punkt porządku dziennego: Trzecie czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach (druk nr 457). Poseł Stanisław Kalemba:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Polska w ostatnich latach stała się liderem, jeżeli chodzi o wdrażanie uprawy roślin motylkowatych, czyli źródło białka roślinnego - polskiego, nie GMO. Wczoraj mieliśmy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-16 08:39

Zobacz także:Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 12 lipca 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Stanisław Kalemba:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W styczniu 2006 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę o budowie terminalu gazu skroplonego LNG, mówiąc w skrócie, gazoportu w Świnoujściu. Co jest istotne, od tej pory jest taka zgodna kontynuacja, bez względu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-14 16:22

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 28 czerwca 2012 roku.

15 punkt porządku dziennego: Informacja rzecznika praw dziecka o działalności za rok 2011 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 290) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 503). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie Ministrowie! Szanowni Państwo!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-30 15:19

Zobacz także: