Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • polskiestronnictwoludowe
  • psl
  • video
  • zgorzelski


Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 22 maja 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (druki nr 1173 i 1206). Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Obecnie praktyka jest taka, że skazany trafia do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-25 13:19

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 22 maja 2013 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druki nr 1218 i 1317). Poseł Piotr Zgorzelski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko naszego klubu w sprawie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-22 22:27

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 22 maja 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druki nr 1027 i 1341). Poseł Piotr Zgorzelski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko w sprawie projektu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-22 21:55

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 09 maja 2013 roku.

24 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr 1304 i 1306). Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zgłoszone poprawki Senatu mają charakter typowo redakcyjny, są oczywiste. W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-15 12:20

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 09 maja 2013 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1039 i 1286). Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Zmiana przepisów o niepołączalności stanowisk jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-15 11:14

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 09 maja 2013 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1039 i 1286). Poseł Piotr Zgorzelski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-15 10:46

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 10 maja 2013 roku.

29 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o obywatelskim projekcie ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr 804, 1129 i 1129-A) - trzecie czytanie. Poseł Sprawozdawca Piotr Zgorzelski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Komisja... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-13 16:16

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druki nr 1125 i 1267). Poseł Piotr Zgorzelski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Wprowadzana zmiana może rodzić obawy, panie ministrze, co do ciągłości procesów oceny wniosków. Moje... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-23 17:59

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druki nr 1125 i 1267). Poseł Piotr Zgorzelski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-23 16:27

Zobacz także:Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Piotr Zgorzelski:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Po raz pierwszy w historii resortu powołano do życia Departament Polityki Senioralnej. To wyraźny znak i wskazanie, jakie są priorytety i kierunki, które pan minister i kierownictwo resortu wyznaczyli dla pracy całego zespołu. W związku z tym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-23 11:07

Zobacz także: