Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • polskiestronnictwoludowe
  • psl
  • video
  • warminskomazurskie


Poseł Tomasz Makowski - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1881 i 2057). Poseł Tomasz Makowski:     Tak, panie marszałku.     Wicemarszałek Marek... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-26 14:43

Zobacz także:Poseł Tomasz Makowski - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1881 i 2057). Poseł Tomasz Makowski:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-26 13:34

Zobacz także:Poseł Tomasz Makowski - Wystąpienie z dnia 10 stycznia 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2012 (druk nr 1857) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 1921). Poseł Tomasz Makowski:     Dziękuję.     Pani Marszałkini! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Twój Ruch chciałbym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-12 11:03

Zobacz także:Poseł Tomasz Makowski - Wystąpienie z dnia 10 stycznia 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Poseł Tomasz Makowski:     Dziękuję.     Pani Marszałkini! Panowie Premierzy! Wysoka Izbo! Bez emocji teraz.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-12 10:25

Zobacz także:Poseł Tomasz Makowski - Wystąpienie z dnia 10 stycznia 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Poseł Tomasz Makowski:     Dziękuję.     Pani Marszałkini! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Też mam kilka pytań do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-12 09:52

Zobacz także:Poseł Tomasz Makowski - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-10 16:15

Zobacz także:Poseł Tomasz Makowski - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druki nr 1945 i 1986). Poseł Tomasz Makowski:     Dzień dobry.     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Ja również mam zaszczyt w imieniu Klubu Poselskiego Twój Ruch przedstawić stanowisko dotyczące druku nr 1986, sprawozdania Komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-10 08:23

Zobacz także:Poseł Tomasz Makowski - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2013 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druki nr 2004 i 2007). Poseł Tomasz Makowski:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Twój Ruch chciałbym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-16 09:55

Zobacz także:Poseł Tomasz Makowski - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druki nr 2003 i 2005). Poseł Tomasz Makowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! W imieniu Klubu Poselskiego Twój Ruch... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-16 08:43

Zobacz także:Poseł Tomasz Makowski - Wystąpienie z dnia 12 grudnia 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 1983). Poseł Tomasz Makowski:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mamy pierwsze czytanie Kodeksu wyborczego, dostosowanie prawa polskiego do prawa unijnego, a mianowicie im bliżej wyborów parlamentarnych,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-15 18:56

Zobacz także: