Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • podlaskie
  • sojuszlewicydemokratycznej
  • video


Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji "Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015" w roku 2014 wraz z stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-11 10:42

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (cd.) Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-01 15:23

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (cd.) Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-01 15:07

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-30 20:14

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-11 17:15

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3147 i 3216). Poseł Eugeniusz Czykwin:     Bardzo przepraszam, miałem ważne zajęcia poselskie.     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Poselskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-21 09:27

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2014 roku.

27 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez ministra środowiska ˝Informacja o gospodarowaniu wodami w Polsce w latach 2012-2013˝ (druk nr 2564) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2894). Poseł Eugeniusz Czykwin:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko Klubu Poselskiego Sojusz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-08 22:53

Zobacz także:
Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów ˝Raport z realizacji polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku˝ (druk nr 2691) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2730). Poseł Eugeniusz Czykwin:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Puszcza... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-24 12:59

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów ˝Raport z realizacji polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku˝ (druk nr 2691) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2730). Poseł Eugeniusz Czykwin:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-24 12:50

Zobacz także: