Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • podlaskie
  • sld
  • sojuszlewicydemokratycznej


Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 23). Poseł Eugeniusz Czykwin:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej wobec obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, druk nr 23.     Mój klub opowiada się za... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-15 20:51

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 23). Poseł Eugeniusz Czykwin:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Może źle zostałem zrozumiany, kiedy mówiłem o stosunku lokalnej społeczności, jeśli chodzi o Puszczę Białowieską. Ta ludność i samorządy też nie są przeciwko parkom jako takim. Jak... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-15 20:51

Zobacz także:
Poseł Eugeniusz Czykwin - Ślubowanie z dnia 08 listopada 2011 roku.

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Eugeniusz Czykwin: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także: