Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • podlaskie
  • sld
  • sojuszlewicydemokratycznej


Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 11 września 2012 roku.

2, 3 i 4 punkt porządku dziennego:    2. Informacja prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o działalności Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2009 r. - 31 grudnia 2009 r. (druk nr 65) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 173).    3. Informacja prezesa Instytutu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-11 19:38

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 11 września 2012 roku.

2, 3 i 4 punkt porządku dziennego:    2. Informacja prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o działalności Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2009 r. - 31 grudnia 2009 r. (druk nr 65) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 173).    3. Informacja prezesa Instytutu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-11 18:38

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold. Poseł Eugeniusz Czykwin:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zachęceni przez pana premiera dyskutujemy o nieprawidłowościach i patologiach w funkcjonowaniu ważnych instytucji państwa. Chciałbym w związku z tym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-01 17:55

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 26 lipca 2012 roku.

19 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Eugeniusz Czykwin:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Prawie równo 20 lat temu w Sejmie kontraktowym słuchałem ówczesnych kolegów, obecnego premiera Donalda Tuska, ministrów, wiceministrów, którzy przekonywali Wysoką Izbę, jak niebezpieczna jest energetyka jądrowa, dlaczego budowę elektrowni w Żarnowcu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-31 10:08

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy Prawo łowieckie (druki nr 441 i 530). Poseł Eugeniusz Czykwin:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawić nasze... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-12 17:59

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 maja 2012 roku.

27 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez prezesa Rady Ministrów ˝Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030˝ (druk nr 169) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 307). Poseł Eugeniusz Czykwin:     Pani Marszałek!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-29 00:19

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 23 maja 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-26 10:46

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku. Poseł Eugeniusz Czykwin:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W marcu ubiegłego roku Sejm podjął uchwałę wzywającą prezydenta, premiera oraz ministra spraw zagranicznych do podjęcia działań w obronie chrześcijan... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 21:01

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 17 lutego 2012 roku.

18 i 19 punkt porządku dziennego:   18. Sprawozdanie z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2009 (druk nr 63) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 128).   19. Sprawozdanie z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2010 (druk nr 64) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-21 23:38

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Informacja rządu o stanie lasów oraz o realizacji ˝Krajowego programu zwiększania lesistości˝ w 2010 r. (druk nr 45) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 117). Poseł Eugeniusz Czykwin:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Sejm X kadencji, w której wspólnie z panem posłem Żelichowskim miałem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-28 09:22

Zobacz także: