Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • podlaskie
  • sld
  • sojuszlewicydemokratycznej


Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach (druki nr 2341 i 2423). Poseł Eugeniusz Czykwin:     Przepraszam, panie marszałku, miało się zacząć o 15.     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-07 21:22

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej (druki nr 2223 i 2291). Poseł Eugeniusz Czykwin:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-25 17:01

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 21 marca 2014 roku.

23 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o stanie lasów oraz o realizacji ˝Krajowego programu zwiększania lesistości˝ w 2012 r. (druk nr 2056) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2115). Poseł Eugeniusz Czykwin:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Poselskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-26 11:10

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 13 marca 2014 roku.

26 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (druki nr 2189 i 2196). Poseł Eugeniusz Czykwin:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Również klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował za tą poprawką. Przy okazji chciałbym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-17 21:34

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 20 lutego 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2106). Poseł Eugeniusz Czykwin:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt zadeklarować w imieniu klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, że nasz klub jest za skierowaniem do prac w komisji rządowego projektu ustawy o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-25 15:11

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 05 lutego 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (druki nr 1763 i 2063). Poseł Eugeniusz Czykwin:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Sojusz Lewicy Demokratycznej, w imieniu którego przemawiam, będzie głosował za... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-08 11:42

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach (druki nr 2041 i 2078). Poseł Eugeniusz Czykwin:     Dziękuję. Przepraszam, że może w pośpiechu naruszyłem zasadę.     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Zgodnie z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-28 08:56

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 12 grudnia 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych na temat przebiegu i rezultatów szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w dniach 28-29 listopada 2013 r. Poseł Eugeniusz Czykwin:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Reprezentuję w Sejmie społeczność w sposób szczególny związaną z Kijowem i narodem ukraińskim. Ziemie południowo-wschodniej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-15 14:10

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2013 roku.

29 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ˝Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013˝ (druki nr 1955 i 1970). Poseł Eugeniusz Czykwin:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Poselskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-08 20:22

Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 23 października 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uczczenia 1150. rocznicy misji świętych Cyryla i Metodego wśród Słowian (druki nr 1447 i 1802). Poseł Eugeniusz Czykwin:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej jednoznacznie popiera omawiany projekt uchwały w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-28 12:50

Zobacz także: