Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • podkarpackie
  • szlachta
  • wystapienia


Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 maja 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Andrzej Szlachta:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mają odbyć się spotkania beneficjentów, czyli rolników, przedsiębiorców i jednostek samorządu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-11 23:14

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji działań wynikających z ˝Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego˝ w 2011 r. (druk nr 1614) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 2125). Poseł Andrzej Szlachta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W grudniu 2010 r. Rada Ministrów przyjęła... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-06 16:40

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Andrzej Szlachta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z doniesień prasowych wynika, że istnieją szanse na zniesienie systemu wizowego dla wszystkich państw Unii Europejskiej, a więc również dla Polski. To wynik negocjowanego transatlantyckiego partnerstwa handlowego i inwestycji. Według wypowiedzi wiceministra... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-06 08:29

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 02 kwietnia 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji ˝Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce˝ w 2012 r. (druk nr 1901) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 2229). Poseł Andrzej Szlachta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z badań organizacji HBSC 2010 wynika, że próbę palenia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-05 20:01

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 02 kwietnia 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2010 r. (druk nr 1998) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 2105). Poseł Andrzej Szlachta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z omawianego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-05 15:44

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 21 marca 2014 roku.

23 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o stanie lasów oraz o realizacji ˝Krajowego programu zwiększania lesistości˝ w 2012 r. (druk nr 2056) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2115). Poseł Andrzej Szlachta:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Z informacji o stanie Lasów... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-26 12:03

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 20 marca 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Andrzej Szlachta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Moje pytania będą dotyczyć Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.     Krótko przypomnę istotne decyzje dotyczące tego ważnego dla Podkarpacia portu lotniczego. W grudniu 2007 r. Samorząd Województwa Podkarpackiego i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-24 12:36

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 19 marca 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (druk nr 2180). Poseł Andrzej Szlachta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Powszechnie wiadomo, że w obecnym stanie prawnym Państwowa Inspekcja Pracy często jest pozbawiona możliwości wykrycia i ograniczenia szkodliwego dla pracowników oraz dla... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-22 22:37

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 19 marca 2014 roku.

5 i 6 punkt porządku dziennego:   5. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2179).   6. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 2181). Poseł Andrzej Szlachta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dobrze... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-22 19:22

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 19 marca 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druki nr 1929 i 2145). Poseł Andrzej Szlachta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Omawiany projekt ustawy przewiduje możliwość dokonania bezpłatnego przekazania akcji lub udziałów należących do Skarbu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-22 11:58

Zobacz także: