Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • podkarpackie
  • szlachta
  • wystapienia


Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie ministra pracy i polityki społecznej z realizacji programu wieloletniego ˝Pomoc państwa w zakresie dożywiania˝ za okres styczeń 2010 r. - grudzień 2013 r. (druk nr 2793) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2947). Poseł Andrzej Szlachta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-20 21:13

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2710 i 3024). Poseł Andrzej Szlachta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Koncepcja zmiany Prawa budowlanego w celu skrócenia czasu wydania pozwolenia na budowę jest słuszna i godna poparcia.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-19 20:36

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 18 grudnia 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2972). Poseł Andrzej Szlachta:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Omawiany projekt ustawy jest bardzo ważny z punktu widzenia społecznego i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-20 20:54

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 18 grudnia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953). Poseł Andrzej Szlachta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Szanowni Działkowcy! Tereny ogrodów działkowych znajdujące się w atrakcyjnych częściach miast, często w szeroko rozumianych centrach,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-20 12:06

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 2611) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2937). Poseł Andrzej Szlachta:     Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 19:48

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 (druki nr 2772 i 2978). Poseł Andrzej Szlachta:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Budżet państwa corocznie rodzi oczekiwania poszczególnych województw w zakresie ważnych strategicznych inwestycji, które mają istotny wpływ na ich... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 19:31

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2013 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 2713) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2802). Poseł Andrzej Szlachta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-07 11:49

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (druk nr 2848). Poseł Andrzej Szlachta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie! W informacji prezesa Najwyższej Izby Kontroli zwrócono uwagę m.in. na to, że spośród 7,5 tys. policjantów ruchu drogowego zatrudnionych w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 18:17

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o:   - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o finansach publicznych,   - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego   ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-25 22:13

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o:   - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o finansach publicznych,   - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego   ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-25 22:06

Zobacz także: