Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • podkarpackie
  • szlachta
  • wystapienia


Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 r. Poseł Andrzej Szlachta:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Na koniec troszkę lżejsze pytanie, które dotyczy polskiej polityki zagranicznej wobec naszego południowego sąsiada, wobec Republiki Słowackiej. Nasze relacje ze Słowakami... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 11:31

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym (druki nr 3250 i 3314). Poseł Andrzej Szlachta:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam krótkie pytanie: Czy regulaminy, które obowiązują obecnie i które były przyjmowane przez rady powiatów, będą... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-25 15:30

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (druk nr 3286). Poseł Andrzej Szlachta:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie! Moje pytanie dotyczy propozycji zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym w zakresie treści... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-25 14:58

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (druki nr 2684, 2684-A i 3266). Poseł Andrzej Szlachta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dobrze się stało, że Sejm omawia przedmiotowy projekt ustawy. W związku z tym mam pytanie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-11 11:43

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie (druk nr 3196). Poseł Andrzej Szlachta:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Przykro mi, że blisko 10 minut czekałem na zadanie pytania.     (Głos z sali: Przez swoich kolegów.)     Myślę, że gdyby pani marszałek dopuściła... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-08 10:15

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 05 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji działań wynikających z "Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego" w 2012 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-05 12:30

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z ˝Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii˝ w 2013 r. (druk nr 2852) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 3125). Poseł Andrzej Szlachta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Korzystając z omawiania informacji Rady Ministrów z realizacji działań... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 13:03

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 05 lutego 2015 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 3003). Poseł Andrzej Szlachta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Utrzymywanie przez kilka lat kwoty wolnej od podatku na tym samym poziomie to nominalne podwyższanie podatków. I to podwyższanie podatków odczuwają... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-09 19:23

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 05 lutego 2015 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 3003). Poseł Andrzej Szlachta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-09 14:55

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 05 lutego 2015 roku.

15 i 16 punkt porządku dziennego:   15. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 3084).   16. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 3099). Poseł Andrzej Szlachta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Moje... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-09 14:09

Zobacz także: