Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • podkarpackie
  • szlachta
  • wystapienia


Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-26 11:45

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela wraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-26 10:42

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-26 08:50

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018 "Bezpieczna plus" Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-25 18:19

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku oraz komisyjnym projektem uchwały Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-12 14:15

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

30 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 3461). Poseł Andrzej Szlachta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Moje pytanie dotyczy skutków ustawy dla sektora finansów publicznych. W obliczeniach przedstawiono... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-20 19:32

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (druki nr 3292 i 3360). Poseł Andrzej Szlachta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-19 11:07

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druki nr 3257 i 3350). Poseł Andrzej Szlachta:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej jest godny poparcia i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-19 09:41

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

4 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druk nr 3338). Poseł Andrzej Szlachta:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W uzasadnieniu omawianego projektu ustawy przywołano realizację Strategii Rozwoju Kraju określonej w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-18 16:24

Zobacz także:Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2015 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3248). Poseł Andrzej Szlachta:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Proponowane w omawianym projekcie ustawy przeniesienie kompetencji wójta, burmistrza i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 21:03

Zobacz także: