Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • podkarpackie
  • polskiestronnictwoludowe
  • pytaniawsprawachbiezacych


Mieczysław Kasprzak - pytanie z 10 września 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 99. Pytania w sprawach bieżących Poseł Mieczysław Kasprzak - PSL w sprawie przepisów prawnych wskazujących podmiot właściwy do stwierdzania zgonów i wystawiania karty zgonu Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 10:10Mieczysław Kasprzak - pytanie z 5 sierpnia 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pytania w sprawach bieżących Poseł Mieczysław Kasprzak - PSL w sprawie sposobu przygotowania Planu Zadań Ochronnych Natura 2000 Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-05 10:08Jan Łopata i Mieczysław Kasprzak - pytanie z 19 lutego 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Jan Łopata i Mieczysław Kasprzak - PSL w sprawie przeprowadzonych kontroli w związku z przekazaną subwencją oświatową na realizację specjalnych potrzeb edukacyjnych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 10:08Jan Łopata, Franciszek Jerzy Stefaniuk, Henryk Smolarz i Mieczysław Kasprzak - pytanie z 18 grudnia 2014 r.

4 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Jan Łopata:     Bardzo dziękuję, pani marszałek.     Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Prezes! Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a konkretnie art. 15 ust. 1 tejże ustawy, stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. pobieranie innych niż marża... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 10:10Jan Łopata - pytanie z 28 sierpnia 2014 r.

12 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Mieczysław Kasprzak:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Otóż problematykę podwójnego opodatkowania w obecnym stanie prawnym reguluje Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-28 10:05Mieczysław Kasprzak, Franciszek Jerzy Stefaniuk - pytanie z 29 maja 2014 r.

17 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk:     Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze! Coraz częściej mamy do czynienia z napływem skarg od rolników w sprawie likwidacji szkód spowodowanych przez bobry w uprawach polowych. Ostatnio monituje również Lubelska Izba Rolnicza w tej kwestii. W warunkach postępującego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-03 12:53Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Zapytanie z dnia 09 stycznia 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Dziękuję, pani marszałek.     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Pani Minister! Problem wysokich cen podręczników szkolnych staje się problemem bardzo palącym do rozwiązania i dotyczy zwłaszcza rodzin wielodzietnych, które w sytuacji częstej zmiany podstawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-10 23:00

Zobacz także:Poseł Mieczysław Kasprzak - Zapytanie z dnia 12 grudnia 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Mieczysław Kasprzak:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Rehabilitacja jest kompleksowym postępowaniem mającym na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-14 23:16Poseł Mieczysław Kasprzak - Zapytanie z dnia 12 września 2013 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Mieczysław Kasprzak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam kilka pytań, panie ministrze. Formuła elastycznego czasu pracy była już wprowadzona w 2008 r., kiedy dotykał nas kryzys europejski i światowy. Czy te rozwiązania sprawdziły się? Czy państwo macie wyliczenia, ile miejsc pracy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-15 16:50