Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • po
  • zachodniopomorskie


Poseł Renata Zaremba - Zapytanie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Renata Zaremba:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie Ministrze! Proszę o wskazanie powodów i przyczyn nierównego traktowania przy naliczaniu stawki za wieczyste użytkowanie podmiotów o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, wykazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-27 14:57

Zobacz także:Poseł Wiesław Suchowiejko - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o pilnym rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 102 i 113). Poseł Wiesław Suchowiejko:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z mojej praktyki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-26 23:33Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

Sekretarz Poseł Renata Zaremba:     Dziękuję, pani marszałek.     Panie i Panowie Posłowie! Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, zwołane przez Prezydium Sejmu, odbędzie się w dniu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-26 10:28

Zobacz także:
Poseł Paweł Suski - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 26). Poseł Paweł Suski:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Wnioskodawcy! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu Platforma Obywatelska wobec obywatelskiego projektu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-15 20:51

Zobacz także:Poseł Paweł Suski - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 26). Poseł Paweł Suski:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mając na uwadze fakt, że w obecnym stanie prawnym obowiązująca ustawa o ochronie zwierząt dała mnóstwo delegacji do jej wykonania przez... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-15 20:51

Zobacz także:Poseł Arkadiusz Litwiński - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 23). Poseł Arkadiusz Litwiński:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Zostałem upoważniony, ażeby w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawić na tym etapie prac parlamentarnych stanowisko do druku nr 23. Ten druk zawiera... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-14 23:05

Zobacz także:Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 101 i 107). Poseł Marek Hok:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam wielki zaszczyt reprezentować Klub Parlamentarny Platformy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-14 21:26

Zobacz także:Poseł Renata Zaremba - Zapytanie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Renata Zaremba:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Rozumiem, że posiada pan wiedzę i mógłby nam pan ją przekazać, do ilu gmin trafiło oprogramowanie ZMOKU. Mówił pan tutaj, rozumiem, o systemie zgłoszeniowym. Czy on działa poprawnie na potrzeby obsługi błędów, incydentów... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-14 15:51

Zobacz także:Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 11 stycznia 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druki nr 72 i 108). Poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-13 20:40

Zobacz także: