Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • po
  • zachodniopomorskiePoseł Wiesław Suchowiejko - Wystąpienie z dnia 15 lutego 2012 roku.

5 i 6 punkt porządku dziennego:   5. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 27).   6. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 167 i 167-A).... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-22 12:15Poseł Konstanty Oświęcimski - Wystąpienie z dnia 15 lutego 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 19). Poseł Konstanty Oświęcimski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przez 12 lat reprezentowałem gminę nadmorską Rewal, z czego przez 8 lat byłem wójtem gminy Rewal. Ta gmina już w połowie lat 90.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-22 12:15

Zobacz także:Poseł Ewa Żmuda-Trzebiatowska - Wystąpienie z dnia 15 lutego 2012 roku.

5 i 6 punkt porządku dziennego:   5. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 27).   6. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-22 12:15Poseł Ewa Żmuda-Trzebiatowska - Wystąpienie z dnia 15 lutego 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 57) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (druk nr 155). Poseł Ewa Żmuda-Trzebiatowska:     Panie Marszałku! Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-22 12:15Poseł Wiesław Suchowiejko - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji w polskiej służbie zdrowia związanej z nowymi zasadami refundowania leków. Poseł Wiesław Suchowiejko:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ja chciałbym przede wszystkim bardzo gorąco i serdecznie panu podziękować za to, co pan pod koniec grudnia i na początku stycznia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-28 22:07Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji w polskiej służbie zdrowia związanej z nowymi zasadami refundowania leków. Poseł Marek Hok:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowni Radni! Przepraszam. Posłowie! Panie i Panowie! Myślę, że nie przekroczę limitu czasu. Pytanie do pana ministra. Czy była potrzebna ustawa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-28 20:13

Zobacz także:Poseł Arkadiusz Litwiński - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Arkadiusz Litwiński:     Jeżeli mogę, chciałbym na kanwie tej dyskusji zadać również pytanie dotyczące rynku czy obrotu biopaliwami. Otóż, panie ministrze, biorąc pod uwagę obserwację nie tyle prawa, co praktyki jego stosowania wbrew niekiedy intencjom ustawodawcy, również na rynku europejskim, nie tylko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-28 15:27

Zobacz także:Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 (druki nr 44 i 134). Poseł Renata Zaremba:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Budżet na 2012 r. jest różnie oceniany zarówno przez polityków, jak i ekonomistów. Ale to dobrze, bo możemy go lepiej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-28 07:36

Zobacz także:Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy Prawo upadłościowe i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-27 18:56

Zobacz także: