Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • po
  • zachodniopomorskie


Poseł Wiesław Suchowiejko - Wystąpienie z dnia 28 marca 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat projektu wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ograniczającego wymiar godzin lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych. Poseł Wiesław Suchowiejko:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Były tu cytowane wiersze. Ja również znalazłem jeden. Fragment tego wiersza państwu zacytuję,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-01 22:53Poseł Wiesław Suchowiejko - Zapytanie z dnia 28 marca 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Wiesław Suchowiejko:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Przyznam, że z satysfakcją słucham pana ministra, bo jeżeli czytałbym i poprzestałbym tylko na tym, co znajduje się na stronie internetowej, do której odsyła link ze strony MEN, to zadałbym pytanie w nieco... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-31 22:16Poseł Wiesław Suchowiejko - Wystąpienie z dnia 28 marca 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Wiesław Suchowiejko:     Dziękuję, pani marszałkini, za dopuszczenie mnie do głosu po zamknięciu listy. A postaram się powiedzieć coś koncyliacyjnego. Otóż w trwającej debacie, debacie w sprawie reformy dotyczącej wieku emerytalnego, od razu powiem koncyliacyjnie, że to nie jest reforma - wiem, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-31 22:16Poseł Magdalena Kochan - Wystąpienie z dnia 16 marca 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Poseł Sprawozdawca Magdalena Kochan:     Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Na wczorajszym posiedzeniu Komisja Polityki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-21 23:01Poseł Arkadiusz Litwiński - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Arkadiusz Litwiński:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Po dzisiejszym wystąpieniu pana ministra, po piątkowych decyzjach ze strony polskiej, a także po wczorajszym posiedzeniu komisji środowiska, jestem zbudowany tym, że kształtuje się, przynajmniej co do zasady, pewna płaszczyzna... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58

Zobacz także:Poseł Wiesław Suchowiejko - Wystąpienie z dnia 14 marca 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 175 i 222). Poseł Wiesław Suchowiejko:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Reprezentuję region zachodniopomorski, a bezpośrednio pochodzę z powiatu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-18 15:25Poseł Magdalena Kochan - Wystąpienie z dnia 14 marca 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druki nr 177 i 217). Poseł Magdalena Kochan:     Bardzo dziękuję, panie marszałku.     Muszę powiedzieć tak. Trudno mi... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-18 15:25Poseł Magdalena Kochan - Wystąpienie z dnia 14 marca 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druki nr 177 i 217). Poseł Sprawozdawca Magdalena Kochan:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Kiedy 9 czerwca 2011 r.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-18 15:25Poseł Magdalena Kochan - Wystąpienie z dnia 02 marca 2012 roku.

24, 25 i 26 punkt porządku dziennego:   24. Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ˝Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie˝ od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (druk nr 48) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 158).   25. Informacja ministra pracy i polityki społecznej o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-15 09:35