Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • po
  • video
  • warminskomazurskie


Poseł Elżbieta Gelert - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-07 13:11Poseł Andrzej Orzechowski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-03 15:43

Zobacz także:Poseł Andrzej Orzechowski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-03 12:41

Zobacz także:Poseł Andrzej Orzechowski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w strukturze zamówień publicznych na podstawie informacji Urzędu Zamówień Publicznych za rok 2014 Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-31 09:41

Zobacz także:Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-30 21:53

Zobacz także:Poseł Lidia Staroń - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.

39 punkt porządku dziennego: Poselski projekt uchwały w sprawie ustanowienia dnia 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady (druk nr 3498). Poseł Lidia Staroń:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia dnia 14... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-20 22:27

Zobacz także:Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

31 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3462). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń:     Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Ustawa Ordynacja podatkowa to akt prawny o fundamentalnym znaczeniu dla stosowania prawa podatkowego, w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-20 20:38

Zobacz także:Poseł Andrzej Orzechowski - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

15 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Andrzej Orzechowski:     Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! O Kazimierzu Wielkim mówi się, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. My zastaliśmy Polskę papierową i mamy ambicje, aby Polska stała się cyfrowa i nowoczesna.     Przy okazji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 14:57

Zobacz także:Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 r. Poseł Miron Sycz:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawione przez pana ministra założenia polskiej polityki zagranicznej w sprawie Ukrainy odnoszą się do trzech najważniejszych dziś kwestii. Po pierwsze, twardego opowiedzenia się za... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 11:07Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3033 i 3297). Poseł Miron Sycz:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Nowelizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-25 19:46