Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • po
  • podlaskie


Poseł Robert Tyszkiewicz - Wystąpienie z dnia 12 lipca 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskich projektach uchwał w sprawie:   1) ustanowienia Dnia Pamięci i Męczeństwa Kresowian,   2) ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian,   3) ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian,   4) ludobójstwa dokonanego przez OUN - UPA na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-14 10:05

Zobacz także:
Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 08 maja 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (druki nr 1215 i 1258). Poseł Bożena Kamińska:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-08 11:14Poseł Bożena Kamińska - Oświadczenie z dnia 19 kwietnia 2013 roku.

Oświadczenia. Poseł Bożena Kamińska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałabym z tego miejsca zwrócić się z apelem do ministra zdrowia pana Bartosza Arłukowicza o możliwość ponownego wpisania lekarstw przeciwpadaczkowych na listę leków płaconych ryczałtem.     Panie ministrze, dalsze podwyżki cen leków antypadaczkowych mogą doprowadzić do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-19 18:36Poseł Bożena Kamińska - Zapytanie z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Bożena Kamińska:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! 4 marca 2011 r. została uchwalona przez Sejm nowelizacja tej ustawy. Niestety w niecałe 2 lata od jej uchwalenia pojawiły się poważne problemy w stosowaniu niektórych przepisów tej ustawy, które... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-18 12:31Poseł Damian Raczkowski - Wystąpienie z dnia 04 kwietnia 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Damian Raczkowski:     Dziękuję, panie marszałku.     Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam kilka pytań w związku z tą debatą, informacją, która jest szczególnie istotna z racji na tematykę, której dotyka. W związku z tym, że ta formuła nie daje panu ministrowi wiele czasu, proszę raz jeszcze... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-08 11:57

Zobacz także:Poseł Bożena Kamińska - Oświadczenie z dnia 20 marca 2013 roku.

Oświadczenia. Poseł Bożena Kamińska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wygłaszam oświadczenie w sprawie konieczności pilnych zmian w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych - t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 651, z późn. zm.     Zwrócili się do mnie z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-20 21:04Poseł Robert Tyszkiewicz - Wystąpienie z dnia 20 marca 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 r. Poseł Robert Tyszkiewicz:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Różnych wystąpień mogliśmy wysłuchać na tej sali, ale z przykrością muszę stwierdzić, że to ostatnie wystąpienie, pana posła Mularczyka,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-20 13:48

Zobacz także:Poseł Bożena Kamińska - Zapytanie z dnia 24 stycznia 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Bożena Kamińska:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2011 r., nakładała obowiązek zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za grudzień przez osoby prowadzące... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-24 11:39Poseł Barbara Kudrycka - Zapytanie z dnia 04 stycznia 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:     Bardzo dziękuję.     Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi: Bardzo wysoko oceniam działalność Narodowego Centrum Nauki i będę prosiła o odpowiedź na bardziej szczegółowe pytania pana posła... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-05 11:13

Zobacz także: