Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • po
  • podkarpackie
  • video


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (druki nr 3292 i 3360). Poseł Krystyna Skowrońska:     Panie Marszałku! Pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-19 11:07

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druki nr 3257 i 3350). Poseł Krystyna Skowrońska:     Szanowny Panie Marszałku! Chciałabym odnieść się do słów mojego przedmówcy pana posła Zielińskiego. Pan poseł chyba nie zrozumiał. Wydawało nam się, kiedy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-19 09:25

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druki nr 3257 i 3350). Poseł Krystyna Skowrońska:     Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Ja tylko tytułem wstępu, bo mój kolega pan poseł Konstanty Oświęcimski będzie prezentował opinię klubu Platformy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-19 09:19

Zobacz także:Poseł Renata Butryn - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o: - poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 12:52Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3107 i 3343). Poseł Krystyna Skowrońska:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pamiętamy rok 2010, trudne procedowanie nad ustawą i ogromną akcję dotyczącą likwidacji rynku... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 13:16

Zobacz także:Poseł Zbigniew Rynasiewicz - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (druki nr 3232 i 3319). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie i Panowie Posłowie! Projekt ustawy, tak... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-25 18:28

Zobacz także:Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-09 13:02Poseł Renata Butryn - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Poprawione sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 15:34Poseł Piotr Tomański - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (druki n 3220 i 3238). Poseł Piotr Tomański:     Super. Dziękuję bardzo, pani marszałek.     Chciałbym tylko podziękować całej komisji,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-23 13:14

Zobacz także:Poseł Piotr Tomański - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (druki n 3220 i 3238). Poseł Sprawozdawca Piotr Tomański:     Dziękuję, pani marszałek.     Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Połączone komisje,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-23 13:11

Zobacz także: