Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • pluta


Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (druki nr 850 i 877). Poseł Mirosław Pluta:     Pani marszałek, wobec tego wszyscy na sali dopisujemy się do życzeń.     (Poseł Maciej Orzechowski: I my możemy się dopisać do życzeń.)     Zobaczymy.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-29 22:09

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 22 listopada 2012 roku.

15 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 754). Poseł Mirosław Pluta:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny proponuje zwolnienie pewnej kategorii osób pełnoletnich mieszkających razem z rodzicami, pozostających na ich utrzymaniu, od... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-28 09:44

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 23 listopada 2012 roku.

21 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 811 i 894). Poseł Mirosław Pluta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawiam Wysokiej Izbie stanowisko dotyczące... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-27 15:29

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 11 grudnia 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druki nr 906 i 949). Poseł Mirosław Pluta:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-21 14:46

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 11 grudnia 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (druki nr 844 i 944). Poseł Mirosław Pluta:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-21 14:23

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 11 grudnia 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym (druki nr 493 i 948). Poseł Mirosław Pluta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Proponowana ustawa stanowi praktycznie wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Moje pytanie kieruję do przedstawiciela lub... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-21 08:38

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 08 listopada 2012 roku.

17 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 804). Poseł Mirosław Pluta:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Swoje pytanie kieruję do przedstawiciela inicjatywy ustawodawczej. W projekcie ustawy w art. 1... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-09 12:48

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 08 listopada 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (druk nr 806). Poseł Mirosław Pluta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zgadzając się ze strategią redukcji barier dostępu do zawodu poprzez deregulację, chciałbym zadać panu ogólne pytanie w imieniu setek tysięcy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-09 08:21

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

10 i 11 punkt porządku dziennego:   10. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie uchwały w sprawie uchylenia rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) oraz rozporządzenia ministra... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-16 07:18

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 25 maja 2012 roku.

27 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez prezesa Rady Ministrów ˝Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030˝ (druk nr 169) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 307). Poseł Mirosław Pluta:     Panie Marszałku!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-29 00:19

Zobacz także: