Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • pluta


Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (druki nr 1884 i 1935). Poseł Mirosław Pluta:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Projekt ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-04 22:50

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druki nr 1640 i 1942). Poseł Mirosław Pluta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Cieszy mnie niezmiernie, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-04 22:45

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1685 i 1939). Poseł Mirosław Pluta:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Moje pytanie kieruję do wnioskodawców ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-04 22:36

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 22 listopada 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Informacja minister edukacji narodowej na temat skutków wynikających ze zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dokonanej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r., w zakresie przeprowadzania zajęć dodatkowych na terenie przedszkoli, niejednoznaczności rozstrzygnięć legislacyjnych powodujących niepokój i protesty rodziców dzieci... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-26 11:19

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2013 roku.

15 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 1753). Poseł Mirosław Pluta:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Moje pytanie jest krótkie i bardzo konkretne. Kieruję je do posła wnioskodawcy. Czy wnioskodawcy, postulując poszerzenie zakresu stosowania art.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-25 18:03

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2013 roku.

13 i 14 punkt porządku dziennego:   13. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 1827).   14. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 1878). Poseł Mirosław Pluta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pytanie kieruję do posłów wnioskodawców. Zgadzając się w całości z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-25 15:49

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: Strategia Rozwoju Kraju 2020 (druk nr 972) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 1715). Poseł Mirosław Pluta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Strategia Rozwoju Kraju 2020... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-25 09:56

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 20 listopada 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1909 i 1920). Poseł Mirosław Pluta:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W ustawie o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-24 13:05

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 20 listopada 2013 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o:   1) obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,   2) poselskim projekcie ustawy o ogrodach działkowych,   3) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-24 09:58

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Zapytanie z dnia 23 października 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Mirosław Pluta:     Dziękuję, pani marszałek.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Po pierwsze, jestem zobowiązany przez samorządowców z mojego okręgu wyborczego do złożenia na pana ręce podziękowania za dotychczasową pomoc w zakresie usuwania skutków powodzi. Druga... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-27 08:53

Zobacz także: