Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • pluta


Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1957 i 2292). Poseł Mirosław Pluta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, zawarty w druku nr 1957, nakłada na WORD-y m.in. obowiązek wprowadzenia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-26 11:45

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług (druki nr 2065 i 2283). Poseł Mirosław Pluta:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Druk nr 2065 zawiera projekt ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług wraz z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-25 17:50

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 02 kwietnia 2014 roku.

2, 3 i 4 punkt porządku dziennego:   2. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 1766).   3. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 1767).   4. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druk nr 2252).... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-04 08:54

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 19 marca 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o petycjach (druk nr 2135). Poseł Mirosław Pluta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Prawo do petycji daje zarówno jednej osobie, jak i grupie osób niezbywalne prawo do obrony własnych interesów, jak również interesów osób trzecich. Nie wiem, jak bardzo jest to powszechna... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-23 17:55

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 19 marca 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (druk nr 2180). Poseł Mirosław Pluta:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Intencja wnioskodawców projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy, druk nr 2180, czyli zwalczanie nieuczciwej konkurencji związanej z pracą na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-22 22:37

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 19 marca 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1634 i 2216). Poseł Mirosław Pluta:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Nie ulega wątpliwości, że szlaki,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-22 11:06

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 19 marca 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach (druki nr 2119 i 2163). Poseł Mirosław Pluta:     Dziękuję, pani marszałek.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam bardzo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-22 08:58

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 12 marca 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 1825) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 1897). Poseł Mirosław Pluta:    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-15 10:58

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 12 marca 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2162). Poseł Mirosław Pluta:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw zawarty w druku... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-14 17:50

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2025). Poseł Mirosław Pluta:     Panie Marszałku! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, druk nr 2025, proponuje skrócenie okresu, w którym urząd skarbowy ma dokonać zwrotu różnicy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-09 21:35

Zobacz także: