Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • pluta
  • wystapienia


Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-15 12:24

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 05 listopada 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym (druki nr 2492 i 2843). Poseł Mirosław Pluta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Projekt ustawy ma za zadanie wprowadzić uproszczenia i ułatwienia w produkcji ekologicznej. Mam bardzo proste i konkretne pytanie:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-07 17:42

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2782 i 2820). Poseł Mirosław Pluta:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Proponowana gwarantowana... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-25 12:05

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 2792). Poseł Mirosław Pluta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! To bardzo dobra inicjatywa ustawodawcza, na którą oczekiwało środowisko ratujące nasze życie i zdrowie. Zwolnienie pojazdów sanitarnych z podatku akcyzowego pozwoli na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-25 09:42

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów ˝Raport z realizacji polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku˝ (druk nr 2691) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2730). Poseł Mirosław Pluta:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Moje pytanie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-24 12:50

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów ˝Raport z realizacji polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku˝ (druk nr 2691) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2730). Poseł Mirosław Pluta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-24 11:34

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 11 września 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (druk nr 2654). Poseł Mirosław Pluta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje pytanie kieruję do reprezentanta Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. W projekcie ustawy proponuje się dodanie § 2. W jego drugiej części czytamy: ˝lub dostarcza... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-12 17:23

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 28 maja 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (druki nr 2390 i 2412). Poseł Mirosław Pluta:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-02 12:19

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 28 maja 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (druki nr 2390 i 2412). Poseł Sprawozdawca Mirosław Pluta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-02 11:53

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1957 i 2292). Poseł Mirosław Pluta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, zawarty w druku nr 1957, nakłada na WORD-y m.in. obowiązek wprowadzenia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-26 11:45

Zobacz także: