Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • platformaobywatelska
  • po
  • renatajanik
  • swietokrzyskie


Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-11 16:55

Zobacz także:Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-10 16:06

Zobacz także:Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-09 09:57

Zobacz także:Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-30 12:09

Zobacz także:Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

21 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Renata Janik:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Nawiązując do dzisiejszej dyskusji dotyczącej sytuacji rodzin nieudolnych i zdarzających się przypadków odbierania dzieci takim rodzinom, chciałabym zapytać: Jakie działania podejmuje rząd w celu zwiększenia dostępu do świadczeń rodzinnych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 12:05

Zobacz także:Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 3407 i 3441). Poseł Renata Janik:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie komisyjnego projektu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 09:56

Zobacz także:Poseł Renata Janik na rzecz osób niepełnosprawnych.

          Moi Drodzy, zgodnie z moim ekonomicznym wykształceniem i dotychczasowym zawodowym doświadczeniem, powinnam się zajmować sprawami z kręgu gospodarki czy finansów. Jak widzicie, życie bywa bardzo zaskakujące i rzuca często człowieka tam gdzie  ten zupełnie się tego nie spodziewa. Teraz wiem jak mądre jest przysłowie mówiące, ze „ człowiek planuje, Pan [...] Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 11:15

Zobacz także:Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 3194 i 3340). Poseł Renata Janik:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z satysfakcją przyjmuję pozytywne przyjęcie senackiego projektu ustawy przez wszystkie kluby. Bardzo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-20 11:09

Zobacz także:Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 3194 i 3340). Poseł Sprawozdawca Renata Janik:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mam zaszczyt przedłożyć Wysokiej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-20 08:24

Zobacz także:I Konferencja Senioralna w Kluczewsku

W piątek, 15 maja odbyła się I Konferencja Senioralna w Kluczewsku, którą Poseł na Sejm RP Renata Janik zorganizowała wspólnie z Wójtem Kluczewska – Rafałem Pałką i Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Razem Pomagamy”, którego prezesem jest Małgorzata Gusta. Poseł Renata Janik przedstawiła założenia polityki senioralnej w Polsce, natomiast Wójt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-16 09:28

Zobacz także: