Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • platformaobywatelska
  • po
  • pomaska
  • pomorskie
  • video


Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-17 16:50Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 r. Poseł Agnieszka Pomaska:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Doszło dziś do niezwykle ważnego exposé sejmowego polskiego ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny. Wystąpienie pana ministra oraz tocząca się teraz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 11:07

Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015. Poseł Agnieszka Pomaska:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Bez wątpienia najważniejszą częścią polskiej polityki zagranicznej są relacje naszego kraju z Unią Europejską i w ramach Unii Europejskiej. Bardzo konkretnie,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-07 20:06Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Agnieszka Pomaska:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Przede wszystkim chciałabym wyrazić trochę zaskoczenie tym, że dopiero w październiku Wysoka Izba czy część posłów Wysokiej Izby zainteresowała się tematem szkolenia, które odbyło się w lutym. Myślę, że informacja... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-12 19:43Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 26 września 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Obrony Narodowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej. Poseł Agnieszka Pomaska:     Bardzo dziękuję.     Panie Marszałku! Pani Premier! Panie i Panowie Posłowie! To jest, wydawałoby się, bardzo prosta poprawka, ale myślę, że warto chwilę się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-29 11:27Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 10 września 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. (przewodnictwo Grecji w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 2557) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2619). Poseł Agnieszka Pomaska:     Bardzo dziękuję.     Szanowny Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-14 13:36Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 08 maja 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku. Poseł Agnieszka Pomaska:     Nie chcę już, panie marszałku, wchodzić w polemikę. Tytułem wyjaśnienia, dyskusja odbyła się, odsyłam do stenogramu.     (Głosy z sali: A gdzie efekty?)     Ponadgodzinna dyskusja... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-12 00:09Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 08 maja 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku. Poseł Agnieszka Pomaska:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Na początku mojego wystąpienia chciałabym się odnieść do kilku moich przedmówców, którzy zabierali głos, chociaż miałam wrażenie, że często... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-12 00:02