Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • platformaobywatelska
  • po
  • podkarpackie
  • skowronska


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

23 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druk nr 3430). Poseł Krystyna Skowrońska:     Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! Dzisiaj rynek kapitałowy, rynek finansowy obejmuje bardzo wiele usług. Są to usługi bankowe,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 15:05

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3230 i 3468). Poseł Krystyna Skowrońska:     Panie Marszałku! Pani Minister! Zwrócę się do pana posła Romanka, może od tego zacznę. Pan poseł mówił... Przepraszam, nie pan... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 09:26

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3230 i 3468). Poseł Sprawozdawca Krystyna Skowrońska:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Pani Minister! Jako poseł sprawozdawca Komisji Finansów Publicznych mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 09:08

Zobacz także:

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (druki nr 3292 i 3360). Poseł Krystyna Skowrońska:     Panie Marszałku! Pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-19 11:07

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druki nr 3257 i 3350). Poseł Krystyna Skowrońska:     Szanowny Panie Marszałku! Chciałabym odnieść się do słów mojego przedmówcy pana posła Zielińskiego. Pan poseł chyba nie zrozumiał. Wydawało nam się, kiedy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-19 09:25

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druki nr 3257 i 3350). Poseł Krystyna Skowrońska:     Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Ja tylko tytułem wstępu, bo mój kolega pan poseł Konstanty Oświęcimski będzie prezentował opinię klubu Platformy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-19 09:19

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3107 i 3343). Poseł Krystyna Skowrońska:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pamiętamy rok 2010, trudne procedowanie nad ustawą i ogromną akcję dotyczącą likwidacji rynku... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 13:16

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z samorządami wojewódzkimi w Polsce Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 12:50

Zobacz także: