Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • pis
  • zachodniopomorskie


Poseł Czesław Hoc - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007 r. (druki nr 2681 i 2722). Poseł Czesław Hoc:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-27 21:57

Zobacz także:Poseł Czesław Hoc - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (druki nr 2515 i 2701). Poseł Czesław Hoc:     Pani Marszałek! Pani Minister!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-26 08:35

Zobacz także:Poseł Czesław Hoc - Wystąpienie z dnia 12 września 2014 roku.

22 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez ministra zdrowia ˝Sprawozdanie z realizacji 'Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych' w roku 2013˝ oraz przyjęty przez Radę Ministrów harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego ˝Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych˝ w roku 2014 i w roku 2015 (druk nr 2483) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-16 07:56

Zobacz także:Poseł Czesław Hoc - Wystąpienie z dnia 12 września 2014 roku.

22 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez ministra zdrowia ˝Sprawozdanie z realizacji 'Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych' w roku 2013˝ oraz przyjęty przez Radę Ministrów harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego ˝Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych˝ w roku 2014 i w roku 2015 (druk nr 2483) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-16 07:35

Zobacz także:Poseł Michał Jach - Wystąpienie z dnia 10 września 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych (druk nr 2675). Poseł Michał Jach:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu wobec proponowanej ustawy.     Moi przedmówcy, zarówno pan... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-14 12:09

Zobacz także:Poseł Michał Jach - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2014 roku.

30 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2013 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 2264) wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych (druk nr 2598). Poseł Michał Jach:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! To sprawozdanie pozwala... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-02 08:14

Zobacz także:Poseł Czesław Hoc - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2293 i 2646). Poseł Czesław Hoc:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Unia wymagała implementacji dyrektywy o transgranicznej opiece zdrowotnej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-30 09:55

Zobacz także:Poseł Czesław Hoc - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2394 i 2622). Poseł Czesław Hoc:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pod osłoną implementacji prawa, dostosowania do wymogów Unii Europejskiej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-30 09:07

Zobacz także:Poseł Stefan Strzałkowski - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2014 roku.

44 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji śledczej w celu zbadania okoliczności, jakie towarzyszyły powstaniu projektu ustawy o likwidacji WSI i weryfikacji ich kadr, powstaniu i publikacji ˝Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-04 16:17

Zobacz także:Poseł Leszek Dobrzyński - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.

49 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 70. rocznicy Powstania Wileńskiego - operacji ˝Ostra Brama˝ (druki nr 2548 i 2629). Poseł Leszek Dobrzyński:     Pytanie do posła sprawozdawcy: Czy historia - ta bardziej popularna czy też bardziej fachowa - zna określenia nie tylko takie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-03 15:16

Zobacz także: