Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • pis
  • video
  • zachodniopomorskie


Poseł Leszek Dobrzyński - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.

49 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 70. rocznicy Powstania Wileńskiego - operacji ˝Ostra Brama˝ (druki nr 2548 i 2629). Poseł Leszek Dobrzyński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak, jak było już tutaj powiedziane, 7 lipca 1944 r. o świtaniu oddziały Armii Krajowej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-03 15:07

Zobacz także:Poseł Czesław Hoc - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2014 roku.

17, 18 i 19 punkt porządku dziennego:   17. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-29 10:51

Zobacz także:Poseł Czesław Hoc - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2014 roku.

35, 36 i 37 punkt porządku dziennego:   35. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2505 i 2589).   36. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-17 16:22

Zobacz także:Poseł Czesław Hoc - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2014 roku.

35, 36 i 37 punkt porządku dziennego:   35. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2505 i 2589).   36. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-17 16:13

Zobacz także:Józefa Hrynkiewicz i Czesław Hoc - pytanie z 10 lipca 2014 r.

12 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Józefa Hrynkiewicz:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Od 1 stycznia 2010 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna została podzielona między ministra zdrowia a administrację terenową. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny stał się organem rządowej administracji zespolonej w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 11:53

Zobacz także:Poseł Czesław Hoc - Oświadczenie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

Oświadczenia. Poseł Czesław Hoc:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Oświadczenie poselskie zatytułowane ˝Minister Arłukowicz na Wyspach Bergamutach˝.     Każdy pacjent w Polsce oraz pracownicy służby zdrowia od wielu lat konstatują, że w polskiej onkologii jest źle, dramatycznie. Każdego roku ok. 150 tys. Polaków dowiaduje się, że ma raka, a... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-02 09:46

Zobacz także:Poseł Michał Jach - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

29 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (druki nr 2468 i 2475). Poseł Michał Jach:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-02 08:16

Zobacz także:Poseł Leszek Dobrzyński - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Informacja o działalności rzecznika praw dziecka za rok 2013 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 2300) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2451). Poseł Leszek Dobrzyński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To jest tak, że kiedy obejmiemy pamięcią... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-30 17:26

Zobacz także:Poseł Leszek Dobrzyński - Wystąpienie z dnia 06 czerwca 2014 roku.

19 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 2392). Poseł Leszek Dobrzyński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak jak już zostało powiedziane, ten projekt dotyczy niezwykle trudnej, drażliwej materii społecznej, zwłaszcza że odnosi się do osób, które z reguły są w trudnej sytuacji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-09 22:11

Zobacz także:Poseł Leszek Dobrzyński - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (druki nr 1492 i 1517). Poseł Leszek Dobrzyński:     Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Inicjatywa wydaje się interesująca, oprócz tego, że pożyteczna. Czemu? Dlatego że chyba od co najmniej 10 lat,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-08 10:27

Zobacz także: