Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • piotrwalkowski
  • polskiestronnictwoludowe
  • wielkopolskie
  • wystapieniaPoseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2832 i 3357). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W kwestiach dotyczących... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-19 22:05

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druki nr 3291 i 3339). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Omawiane kwestie dotyczące projektu ustawy idą w dobrym kierunku. My jesteśmy za tym, żeby drobnymi krokami posuwać się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-19 20:45

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 137, 3111 i 3263). Poseł Piotr Walkowski:     Pani Marszałek! Koleżanki i Koledzy Posłowie! Panie Ministrze! Szczegółowe omówienie nowelizacji ustawy przez koleżankę Iwonę Kozłowską, jak... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-10 12:02

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.

28 i 29 punkt porządku dziennego:   28. Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010-2011 (druk nr 738) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 951).   29. Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-23 16:34

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie (druk nr 3196). Poseł Piotr Walkowski:     Pani Marszałek! Koleżanki i Koledzy Posłowie! Panowie Ministrowie! Po staropolsku, szczęść Boże! Dyskutujemy o rolnictwie, tak jeszcze w wielu rejonach Polski pozdrawiamy się wzajemnie, kiedy spotykamy się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-08 10:10

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

28 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 3148 i 3164). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Na początku chciałbym wyrazić zdziwienie. Godzina 16, o której rozpoczynaliśmy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 09:50

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druki nr 3138 i 3170). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałbym podziękować za tę debatę. Jest to istotna... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 09:43

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druki nr 3138 i 3170). Poseł Sprawozdawca Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W dniu wczorajszym na wspólnym posiedzeniu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 09:28

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie ministra pracy i polityki społecznej z realizacji programu wieloletniego ˝Pomoc państwa w zakresie dożywiania˝ za okres styczeń 2010 r. - grudzień 2013 r. (druk nr 2793) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2947). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Dyskutujemy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-20 20:15

Zobacz także: