Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • piotrwalkowski
  • polskiestronnictwoludowe
  • wielkopolskie
  • wystapienia


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 24 stycznia 2013 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druki nr 1054 i 1060). Poseł Piotr Walkowski:     Pani Marszałek! Panowie Posłowie! Pani Minister! Już wcześniej jako poseł sprawozdawca przedstawiałem założenia, teraz chciałbym się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-26 18:13

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 24 stycznia 2013 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druki nr 1054 i 1060). Poseł Piotr Walkowski:     Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Pani Minister! Ja dziękuję za szybkie procedowanie, bo uporaliśmy się praktycznie w niespełna 12... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-26 18:13

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 24 stycznia 2013 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druki nr 1054 i 1060). Poseł Sprawozdawca Piotr Walkowski:     Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Pani Minister! Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu dzisiejszym rozpatrzyła rządowy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-26 18:13

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2013 roku.

28 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 679) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 953). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Informacja rządu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-25 18:25

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2013 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Poseł Sprawozdawca Piotr Walkowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na swoim posiedzeniu w dniu 24 stycznia obradowała nad wniesionymi w czasie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-25 17:36

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 03 stycznia 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Zdrowia o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druki nr 978 i 1006). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Praktycznie, w trakcie debaty padały już te słowa,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-04 20:17

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 03 stycznia 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druki nr 935 i 973). Poseł Piotr Walkowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wszystkie ważkie argumenty dotyczące tej ustawy padły. W związku z tym pozostaje mi tylko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-04 09:24

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2012 roku.

7 i 8 punkt porządku dziennego:    7. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Rodziny (druk nr 722).    8. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 723). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Koleżanki i Koledzy Posłowie! Pani Minister! W imieniu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-01 22:43

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 724 i 830). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Koleżanki i Koledzy Posłowie! Panie Ministrze! Omawiana w tej chwili ustawa dotyczy bardzo delikatnej materii, kwestii. Pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-01 20:18

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (druki nr 382 i 790). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-01 15:05

Zobacz także: