Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • orzechowski


Poseł Andrzej Orzechowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-11 14:47

Zobacz także:Poseł Maciej Orzechowski - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zdrowiu publicznym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-15 08:46

Zobacz także:Poseł Andrzej Orzechowski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-03 15:43

Zobacz także:Poseł Andrzej Orzechowski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-03 12:41

Zobacz także:Poseł Maciej Orzechowski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zdrowiu publicznym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-02 08:46

Zobacz także:Poseł Andrzej Orzechowski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w strukturze zamówień publicznych na podstawie informacji Urzędu Zamówień Publicznych za rok 2014 Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-31 09:41

Zobacz także:27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego – święto upamiętniające pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. Artykuł 163 Konstytucji RP stanowi, że „Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”. Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 12:38

Zobacz także:Interpelacja w sprawie wysokości kar przewidzianych w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi stosowanych w odniesieniu do art. 56 ust. 1 pkt 12

Szanowny Panie Ministrze! Jak donosi „Dziennik Gazeta Prawna” przepisy ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w kwestii kar pomijają aspekt sytuacji ekonomicznej ukaranego. Skutkiem tego właściciel małego osiedlowego sklepiku może być ukarany na takim samym poziomie, co sieć supermarketów. Tezę tę podziela Rzecznik Praw Obywatelskich. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 10:40

Zobacz także:Interpelacja w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami danej gminy, które uczęszczają do przedszkola innej gminy

Szanowna Pani Minister! Zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 10:39

Zobacz także:Interpelacja w sprawie programu nauczania matematyki w szkołach podstawowych i gimnazjach

Szanowna Pani Minister! Z analizy przeprowadzonej przez Eurydice, czyli europejskiej sieci informacji o edukacji wynika, iż w Polsce obowiązuje najkrótszy w Europie program nauczania matematyki w szkołach podstawowych i gimnazjach. Wyniki analizy wskazują, że w polskich szkołach system edukacji gwarantuje uczniom 578 godzin zegarowych nauki matematyki. W Finlandii ma być to już 912... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 10:38

Zobacz także: