Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • opolskie
  • sld


Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 11 października 2013 roku.

24 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów na temat realizacji przez rząd ˝Paktu dla kultury˝ zakładającego podwyższenie wydatków na kulturę do co najmniej 1% PKB w perspektywie do 2015 r. Poseł Adam Kępiński:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam bardzo krótkie i konkretne pytanie. Z liczbami się nie dyskutuje. Wyczytałem, tak... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-11 15:17Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 09 października 2013 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druk nr 1799). Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej ? propos druku nr 1799, projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-09 21:59Poseł Tomasz Garbowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu w dniu 19 sierpnia 2002 r. (druki nr 1641 i 1705). Poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-01 18:40

Zobacz także:
Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 13 września 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat zamierzeń rządu wobec alarmującej sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw i wzrostu ilości ogłoszonych w 2012 roku i I kwartale roku 2013 upadłości firm. Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Będę mówił jako przedsiębiorca, bo jestem 13 lat prezesem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-13 18:44Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 13 września 2013 roku.

19 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji ludzi młodych w Polsce. Poseł Adam Kępiński:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Korzystając z tego, że pan tutaj jest, chciałbym zadać dwa krótkie i bardzo konkretne pytania. Jaka jest znana ministerstwu kwota wynagrodzeń za nadgodziny wypłaconych w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-13 17:10Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 13 września 2013 roku.

19 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji ludzi młodych w Polsce. Poseł Adam Kępiński:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt włączyć się do debaty nad informacją o sytuacji ludzi młodych, przedstawioną przez prezesa Rady Ministrów w osobie pana ministra Kamysza.     Trochę żałuję,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-13 16:47
Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 13 września 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Głosowanie nad wnioskiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o odrzucenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu (druki nr 1185 i 1338). Poseł Adam Kępiński:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Sejm VI kadencji w 2010 r. nie pomylił się i tajność postępowania dowodowego przed Komisją Odpowiedzialności... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-13 11:36Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 11 września 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu (druki nr 1185 i 1338). Poseł Adam Kępiński:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej ? propos druku nr 1185 dotyczącego jawności postępowania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-11 18:43