Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • opolskie
  • sld


Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 06 czerwca 2014 roku.

23 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2263). Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność zaprezentować stanowisko klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej wobec projektu z druku nr 2263 zmieniającego ustawę o podatku VAT,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-06 20:04Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (druk nr 2296). Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jako ekonomista nie mogę się nie zgodzić ? propos cyfr, o których wspomniał poseł sprawozdawca, wnioskodawca. 27% wszystkich umów, jakie są zawarte w Polsce, to umowy na czas określony.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 21:10Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 2077) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2098). Poseł Adam Kępiński:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-06 17:01Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 12 grudnia 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych na temat przebiegu i rezultatów szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w dniach 28-29 listopada 2013 r. Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Tak to już jest, że nie da się nikogo przymusić do podpisania umowy, dokładnie tak samo jak nie można kupić sobie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-13 05:22Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2013 roku.

24 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez ministra skarbu państwa ˝Sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.˝ (druk nr 1243) wraz ze stanowiskiem Komisji Skarbu Państwa (druk nr 1740). Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie! Obiecałem, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-05 21:41Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2013 roku.

24 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez ministra skarbu państwa ˝Sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.˝ (druk nr 1243) wraz ze stanowiskiem Komisji Skarbu Państwa (druk nr 1740). Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-05 21:27Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2013 roku.

23 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez ministra skarbu państwa ˝Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2011 r.˝ (druk nr 1018) wraz ze stanowiskiem Komisji Skarbu Państwa (druk nr 1739). Poseł Adam Kępiński:     Tak jest, Adam od urodzenia.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam krótkie pytanie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-05 20:41Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2013 roku.

17 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy Kodeks wykroczeń (druk nr 1782). Poseł Adam Kępiński:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Do pana posła Romanka - ja nie krytykowałem intencji, bo przecież nie o to chodzi. Każdy chciałby tutaj wnieść coś, co będzie nam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-07 17:05Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2013 roku.

17 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy Kodeks wykroczeń (druk nr 1782). Poseł Adam Kępiński:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej zaprezentować stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-07 16:56Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 22 października 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (druk nr 1831). Poseł Adam Kępiński:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej ? propos druku nr 1831. Jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-22 23:31