Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • opolskie
  • platformaobywatelska
  • po


Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druki nr 2708 i 2952). Poseł Rajmund Miller:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wprowadzamy bardzo ważną implementację przepisów Unii Europejskiej. Zamierzamy zwiększyć ilość... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-05 14:53

Zobacz także:Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druki nr 2708 i 2952). Poseł Rajmund Miller:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec rządowego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-05 14:48

Zobacz także:Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Poseł Sprawozdawca Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! W czasie drugiego czytania zgłoszono 7 poprawek, 3 z nich mają charakter merytoryczny, a 4 mają charakter redakcyjny.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-05 10:52Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o straży gminnej oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki nr 1507 i 1723). Poseł Tadeusz Jarmuziewicz:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 18:30

Zobacz także:Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druki nr 2708 i 2952). Poseł Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Parę słów na zakończenie. Chciałabym powiedzieć to, co było tu podkreślane, że produkty sfałszowane, leki sfałszowane... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 10:42Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druki nr 2708 i 2952). Poseł Sprawozdawca Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Zdrowia w sprawie rządowego projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 09:50Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 26 listopada 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druki nr 2853 i 2889). Poseł Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Platforma Obywatelska w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-26 18:54Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druki nr 2846 i 2881). Poseł Sprawozdawca Leszek Korzeniowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-15 13:47

Zobacz także:Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druki nr 2686 i 2761). Poseł Brygida Kolenda-Łabuś:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wobec senackiego projektu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-14 14:22

Zobacz także:Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie ustawy o zniesieniu 9 maja jako Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności (druki nr 2533 i 2704). Poseł Brygida Kolenda-Łabuś:     Trudno będzie mówić 5 minut o takiej oczywistej oczywistości.     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-28 11:02

Zobacz także: