Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • olsztyn
  • po


Ośrodek egzaminowania kierowców w Ełku?

7 lipca 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami, dająca prawną możliwość zdawania egzaminu na prawo jazdy m.in. w miastach tzw. „prezydenckich”. W prace nad ustawą osobiście zaangażował się poseł Andrzej Orzechowski, który z myślą o swoim mieście – Ełku – czynił starania o uchwalenie nowelizacji już podczas swojej pierwszej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-29 14:17

Zobacz także:
Informacja na temat tzw. ulgi meldunkowej obowiązującej przy sprzedaży nieruchomości

Obowiązek zapłaty podatku PIT powstaje wtedy, gdy sprzedaż następuje w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Do nieruchomości nabytych w latach 2007 – 2008, zastosowanie miała tzw. ulga meldunkowa, jeżeli ich sprzedaż nastąpiła w okresie pięciu lat. Ulga meldunkowa, polegała na zwolnieniu od podatku PIT przychodów uzyskanych ze... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-28 11:57

Zobacz także:Projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 to dokument będący podstawą realizacji planów modernizacji i budowy dróg w Polsce w najbliższej perspektywie finansowej. Punktem wyjścia dla określenia listy inwestycji przeznaczonych do finansowania była diagnoza stanu obecnego sieci dróg krajowych a także ocena realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 (stan na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-22 15:36

Zobacz także:Konsultacje do projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

Trwają konsultacje społeczne projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. W dokumencie nie uwzględniono drogi krajowej nr 16. Niewpisanie „kręgosłupa Mazur” do programu oznacza brak finansowania inwestycji. Dlatego zachęcam wszystkich Państwa do zgłaszania uwag i wniosków w ramach konsultacji społecznych. Mamy czas do 30 stycznia. Tak ważna trasa komunikacyjna... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-21 07:47

Zobacz także:
KONFERENCJA PRASOWA POSŁA ANDRZEJA ORZECHOWSKIEGO

20 stycznia br. w biurze poselskim przy ulicy Wojska Polskiego 53a w Ełku odbyła się konferencja prasowa posła Andrzeja Orzechowskiego. Parlamentarzysta poruszył kwestie ważne dla regionu i miasta. Głównym tematem spotkania było finansowanie budowy i modernizacji drogi krajowej nr 16. Inwestycja nie została ujęta w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, mimo że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-20 13:51

Zobacz także: