Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • michalak


Marek Michalak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-23 16:56

Marek Michalak - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-07 18:20

Marek Michalak - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka wraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-25 17:19

Marek Michalak - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka wraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-25 16:41

Marek Michalak - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rzecznik praw dziecka Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-10 10:33Marek Michalak - Wystąpienie z dnia 26 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 15:56

Potrafisz Polsko?

Wyobraźmy sobie, że poseł to nie władza, a służba. Poseł służy wyborcom, mając na uwadze wspólne dobro, naszą Ojczyznę. Oczywiście przysługują mu szczególne uprawnienia, ale tylko i wyłącznie dlatego, że zaufało mu bardzo wielu ludzi. Krzyżyk na karcie wyborczej obok kandydata oznaczałby: "ufam ci, że w moim imieniu będziesz brał udział w kierowaniu tym państwem, bo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-22 12:35

Marek Michalak - Wystąpienie z dnia 11 marca 2015 roku.

Chronimy Dzieci - inauguracja programu certyfikacji placówek oświatowych Fundacja Dzieci Niczyje. Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-12 08:00