Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • mazowieckie
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapienia


Poseł Krzysztof Tchórzewski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-25 00:09Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo konsularne Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-24 15:33Poseł Grzegorz Adam Woźniak - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-23 12:24
Poseł Krzysztof Sońta - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.

37 punkt porządku dziennego: Rządowy dokument: ˝Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.˝ (druk nr 3071) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 3401). Poseł Krzysztof Sońta:     Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Chciałbym zwrócić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-21 18:05

Zobacz także:Poseł Krzysztof Sońta - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

21 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Krzysztof Sońta:     Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoki Sejmie! Można być, pani poseł, zadowolonym, ale nie można nie widzieć luk w systemie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, bo te luki są, pani poseł, i trzeba je widzieć na każdym kroku. Po pierwsze, daliśmy wielkie prawo, uprawnienie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 12:17

Zobacz także:
Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych RP oraz skutków rozstrzygnięcia przetargu dla polskiej gospodarki Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 14:02Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 26 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konstytucji Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, przyjętej w Genewie w dniu 19 października 1953 r. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 17:53Poseł Krystyna Pawłowicz - Wystąpienie z dnia 26 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 12:21