Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • matusiklipiec


Poseł Katarzyna Matusik-Lipiec - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu dla ochrony czytelnictwa w Polsce oraz możliwości szerokiego dostępu do książek na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem terenów poza dużymi miastami Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 13:37Poseł Katarzyna Matusik-Lipiec - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 15:12Poseł Katarzyna Matusik-Lipiec - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-22 16:04Poseł Katarzyna Matusik-Lipiec - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 2877). Poseł Katarzyna Matusik-Lipiec:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jestem zdecydowaną przeciwniczką łączenia mandatu parlamentarzysty z funkcją wójta, burmistrza i prezydenta. Dla mnie to jest bardzo czytelne, że taka... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-05 16:45Poseł Katarzyna Matusik-Lipiec - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 2877). Poseł Katarzyna Matusik-Lipiec:     Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Panie i Panowie Posłowie! Na wstępie swojego wystąpienia, odpowiadając na pytanie posła wnioskodawcy, chciałabym powiedzieć, iż klub Platformy Obywatelskiej jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-05 16:41Poseł Katarzyna Matusik-Lipiec - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym (druki nr 2751 i 2796). Poseł Katarzyna Matusik-Lipiec:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Prezentując stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska, chciałabym już na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-23 23:37
Poseł Katarzyna Matusik-Lipiec - Wystąpienie z dnia 12 marca 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie poselskiego wniosku o zarządzenie ogólnopolskiego referendum w sprawie zniesienia obowiązku szkolnego sześciolatków (druk nr 2022). Poseł Katarzyna Matusik-Lipiec:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Chciałabym zadać bardzo krótkie pytanie i skierować je do pani minister. Czy pani minister ma wiedzę na temat... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-15 14:25Poseł Katarzyna Matusik-Lipiec - Wystąpienie z dnia 12 marca 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie poselskiego wniosku o zarządzenie ogólnopolskiego referendum w sprawie zniesienia obowiązku szkolnego sześciolatków (druk nr 2022). Poseł Katarzyna Matusik-Lipiec:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska będę miała możliwość przedstawienia stanowiska klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-15 13:18Poseł Katarzyna Matusik-Lipiec - Wystąpienie z dnia 12 marca 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 1825) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 1897). Poseł Katarzyna Matusik-Lipiec:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-15 10:50