Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • maslowska


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 13 września 2012 roku.

21 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-25 10:45

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 13 września 2012 roku.

24 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 609). Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiam stanowisko w sprawie projektu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-25 10:45

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold. Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję, panie marszałku.     Afera z Amber Gold to przejaw choroby systemowej systemu bankowego w Polsce. Banki komercyjne, oferując wysokie oprocentowanie kredytów... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-01 17:55

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Gabriela Masłowska:     Podczas dzisiejszego posiedzenia komisji rolnictwa europoseł Janusz Wojciechowski poinformował i podkreślił, zresztą nie po raz pierwszy, że Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie zawiera podstaw do różnicowania dopłat bezpośrednich w państwach członkowskich, a więc w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-08-31 00:13

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Zapytanie z dnia 26 lipca 2012 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Gabriela Masłowska:     Panie ministrze, wobec planów konsolidacji wielkiej syntezy chemicznej m.in. przez włączenie Puław do Tarnowa proszę o odpowiedź na następujące pytania. Jaki jest rzeczywisty cel stworzenia azotowego KGHM? Czy przypadkiem nie chodzi o to, aby potem sprzedać jeden podmiot... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-08-01 09:30

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 27 lipca 2012 roku.

25 punkt porządku dziennego: Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2011 roku (druk nr 365) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej (druk nr 544). Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję.     Panie prezesie, w marcu 2009 r. pojawiła się na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-31 13:30

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2012 roku.

9, 10 i 11 punkt porządku dziennego:   9. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2011 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 447,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-29 10:11

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 27 czerwca 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach (druk nr 457). Poseł Gabriela Masłowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Termin wycofywania pasz z GMO opartych na mieszance soi i kukurydzy modyfikowanych genetycznie był w Polsce już dwukrotnie przesuwany. Teraz ma nastąpić to po raz trzeci i to aż... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-29 22:43

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 27 czerwca 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku (druk nr 294) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 522). Poseł Gabriela Masłowska:     Wysoka Izbo! Panie Przewodniczący! Czy polscy nadawcy stosują techniki działające na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-29 22:43

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-11 14:52

Zobacz także: