Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • maslowska


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 17 kwietnia 2013 roku.

6, 7, 8 i 9 punkt porządku dziennego:   6. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204).   7. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1148).   8. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-22 11:19

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 20 marca 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 r. Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję.     Czy to prawda, że od roku szkolnego 2015/2016 uczniowie gimnazjów z Niemiec i z Polski będą się uczyć historii z identycznego podręcznika? Jeśli tak, to jakie pana zdaniem może... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-22 18:21

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 07 marca 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Gabriela Masłowska:     Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Miałam marzenie. Marzyła mi się dostatnia i ludna polska wieś, która jest skarbnicą wartości. Tymczasem polska wieś ulega degradacji, polska wieś pustoszeje. Czy państwo wiecie, że z oficjalnych danych GUS, i tu nie potrzeba dodatkowych badań, wynika,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-10 13:12

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lutego 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 1019) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 1084). Poseł Gabriela Masłowska:    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-27 10:56

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2013 roku.

1 i 2 punkt porządku dziennego:   1. Informacja prezesa Rady Ministrów na temat wyników negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020.   2. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-23 11:59

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 lutego 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2011 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 742) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 796). Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-11 22:34

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 07 lutego 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw (druk nr 992). Poseł Gabriela Masłowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W myśl projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw ma nastąpić poprawa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-11 12:36

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 07 lutego 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję.     Chciałabym zapytać, pani minister, czy macie państwo jakieś konkretne propozycje, chociażby w postaci programów pilotażowych, by tworzyć miejsca pracy, chodzi na przykład o zakładanie firm przez młodych ludzi. W moim regionie jest ośrodek akademicki.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-07 22:01

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 października 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 715 i 776). Poseł Gabriela Masłowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko co do projektu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-07 08:31

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 04 stycznia 2013 roku.

15, 16 i 17 punkt porządku dziennego:   15. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach (druk nr 515).   16. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Prawo spółdzielcze (druk nr 980).   17. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Prawo spółdzielcze (druk nr 1005). Poseł Gabriela Masłowska:     Panie Marszałku! Wysoka... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-05 22:29

Zobacz także: