Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • maslowska


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 12 września 2013 roku.

19 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1611). Poseł Gabriela Masłowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W opinii Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość proponowane zmiany, jeżeli chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-16 15:55

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 11 września 2013 roku.

1 i 2 punkt porządku dziennego: 1. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 (druki nr 1625 i 1691). 2. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druki nr 1626 i 1681). Poseł Gabriela Masłowska:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-14 09:18

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2013 roku.

19 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Gabriela Masłowska:     Panie Ministrze! Odwiedziłam ostatnio kilka gospodarstw ekologicznych młodych rolników, którzy założyli perspektywiczne i duże gospodarstwa ekologiczne z sadami owocowymi. Muszę powiedzieć, że są oni bardzo mocno zaniepokojeni tym, co się w stosunku do nich robi, a nawet... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-01 20:52

Zobacz także:
Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druki nr 1575 i 1600). Poseł Gabriela Masłowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Minister finansów próbuje swoją nieudolność w prowadzeniu polityki fiskalnej przerzucić na Narodowy Bank Polski, zachęcając do obniżania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-29 17:13

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2013 roku.

12, 13 i 14 punkt porządku dziennego:   12. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2012 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-27 21:57

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2013 roku.

17 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 1442). Poseł Gabriela Masłowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawiam stanowisko w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość odnośnie do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.     Przemiany systemowe w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-16 17:51

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2013 roku.

17 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 1442). Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję, pani marszałek.     Wysoka Izbo! Przysłuchując się dzisiaj tej debacie, odniosłam wrażenie, jakby właśnie wprowadzenie tego odwróconego kredytu hipotecznego było dla rencistów,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-16 17:51

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 14 czerwca 2013 roku.

26 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1348). Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie Ministrze! Mam kilka pytań i bardzo proszę o precyzyjną odpowiedź. Jeżeli nie jest pan w stanie odpowiedzieć dziś, to bardzo proszę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-15 16:12

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 14 czerwca 2013 roku.

26 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1348). Poseł Gabriela Masłowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedłożony w druku nr 1348 projekt ustawy zawiera propozycje zmian przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które mają doprowadzić do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-15 15:42

Zobacz także: