Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • marekrzasa
  • po
  • podkarpackie
  • video


Marek Rząsa - pytanie z 28 sierpnia 2014 r.

12 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Renata Butryn:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wprowadziła nowy rodzaj decyzji administracyjnej, to jest zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, której celem jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-28 11:02Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Informacja o działalności rzecznika praw dziecka za rok 2013 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 2300) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2451). Poseł Marek Rząsa:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Serdecznie dziękuję za tę informację, jak... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-24 15:31Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 06 czerwca 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Marek Rząsa:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jestem posłem z Podkarpacia, z regionu dość często, niestety, zagrożonego powodziami, szczególnie w części południowo-zachodniej i północnej. W związku z zaleceniami Komisji Europejskiej dotyczącymi wdrażania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-06 13:24Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 08 maja 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Marek Rząsa:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Chciałbym zapytać panią minister w imieniu rolników z Podkarpacia oraz grup producenckich zajmujących się drobnym przetwórstwem i sprzedażą bezpośrednią produktów roślinnych i zwierzęcych. Dzisiaj sprawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-08 13:05Marek Rząsa i Tomasz Kulesza - pytanie z 8 maja 2014 r.

15 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Marek Rząsa:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Jesteśmy posłami z Podkarpacia, z Jarosławia i Przemyśla, więc miast praktycznie graniczących z Ukrainą. Zwrócili się do nas z prośbą o pomoc polscy studenci studiujący na ukraińskich uczelniach. Obawiają się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-08 09:24Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 02 kwietnia 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji ˝Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce˝ w 2012 r. (druk nr 1901) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 2229). Poseł Marek Rząsa:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Bardzo cieszy mnie, jako nauczyciela, fakt, że w omawianym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-02 20:39Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 20 marca 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Marek Rząsa:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Równo rok temu wysłuchaliśmy w tej Izbie wyczerpującej informacji Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji w PLL LOT. Na jej zakończenie ówczesny minister skarbu państwa stwierdził, że prawdziwą wartością... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-20 13:02Poseł Marek Rząsa - Zapytanie z dnia 20 marca 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Marek Rząsa:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Proszę się nie dziwić, że kierujemy pytanie właśnie do Ministerstwa Środowiska, bo przecież problem afrykańskiego pomoru świń jest problemem ponadresortowym. Powiem nawet więcej, jest on problemem krajowym, choćby... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-20 09:39Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 13 marca 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Marek Rząsa:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pozwoli pan minister, że moja wypowiedź nie będzie odnosić się stricte do tematu dzisiejszej informacji w sprawie wspieranych przez państwo charytatywnych organizacji pozarządowych, niemniej w pewien sposób będzie z nią powiązana. Chcę tę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-13 12:56Poseł Marek Rząsa - Zapytanie z dnia 13 marca 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Marek Rząsa:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W grudniu 2012 r. interpelacją nr 1024 zwróciłem się do pana ministra w sprawie papierosów elektronicznych. Moje wystąpienie, zarówno poprzednie, jak i dzisiejsze, dotyczy regulacji prawnych związanych z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-13 12:10